Aope en

WANNEER AOPE

 

Naojaor en Wintjer 

Veer zeen ál daag in de waek , dus álle 7 , aope !

Door-de-waek vanaaf 17.00 oer , in 't waekinj vanaaf 16.00 oer.

Veurjaor en Zomer

Aafhankelik van de waers-omsjtenj gaon veer dan vreuger aope.

Dit zal t.z.t. kinbaar gemaak waere. 

   

RIZZERVERE  (al dan neet)

 

M.b.t. "rizzervere" besjtaon de grootste misversjtenj !  Wáát is noe waor ?

 

VEER RIZZERVERE ALLEÍN "Biej os Naeve" ; 't gezellige "zaelke" wo maks. 20 miense kinne zitte om te aete , te prizzentere of te vergadere. Én "Biej os Naeve" is ouch nog 'n "Huijs-kamer" op 't eerste verdeep wo maks. 6 miense in 'n get appaartere sjtiel kinne aete aan 'n gedekte taofel en mit 'n prachtig oetzich oppe Roer en de Werf.

Wiejer rizzervere veer néét en nörges , enne ... van Juni t/m September laote veer "Biej os naeve" , om 'n aantal raejene , (lever) gesjlaote !

Biej rizzerveringe van gezelsjappe van 10 miense of méér winse veer os veuraaf 'n "keuze-lies" te kinne toemeele , zodet me 'n paar daag van teveure retoer meelt waat ederein gekaoze haet en veer die gerechte kinne "veurbereije" mit as doel det oos klein keuke nao beheure blief funksjonere tiedes de gebroekelikke drökte mit alle anger gaste in 't kefee-gedeilte.

Annuleringe in deze dene uuterlik 24 oer van teveure te zeen gemeldj angers zalle veer de gemaakte koste helaas toch éch in raekening motte bringe !

Haaj d'r biej rizzerveringe estebleef raekening mit det veer néét "anti-kienjer" zeen , mer ouch néét zeen ingesjteld op die klein mede-miense ?!  Veer höbbe gein kienjer-sjteul , gein kienjer-drenkskes en -menu's en ouch nieks te sjpele of 'ne balle-bak ... kortom , níeks veur kienjer , zodet geer häör ouch éch gein plezeer doot om ze mit te bringe nao os !  Díe gaon toch ouch väöl lever nao McDonald's of 'ne angere veredelde frietkraom ?!

En dán nog 'n meljing m.b.t. minder valide-miense en gerespekteerde ajere onger uch :

Oos Faubourg is gelaege in de aaj Remunjse Veursjtad , womit veer wille aangaeve det door de neudige rinnevasiejs en verboewinge de letste jaore 'n aantal "nivo-versjille" zeen ontsjtaon gekinmerk door óp- en ááf-sjtepkes en de WC's zeen baove.  Wanneer me dus meujlik ter bein is , mot me véúraaf aeve bepaole of Faubourg dán waal de juuste keus is ?!

't Veurgaonde zal bés allemaol get "reglementair" euverkomme , mer veer zeen lever veuraaf duudelik euver 'n aantal zake in oos Faubourg as det me os sjtrakkes teleurgesjteld verleut !

Aevegood moog geer netuurlik tóch altied aeve belle of 't op dét moment drök is , mer ás 't dán toevallig ongenadig drök is , besjteit de kans det de tillefoon dán neet opgepak waert.