Aet-keus

Geleve néét van déés kaart te keze veur grotere gezelsjappe (v.a. 10 p.) !  Daoveur waert nao rizzervering 'n sjpesjale "keuze-lies" gesjtuurd.

 

ÓÓS  SJPESJALIETEITE

 

VERKES~RÖBBE  (van “Braobantjse” Verkes)   23,50

‘n “Sjpaer-Rib” mit verse gemingde sjlaaj en oos bekinde “gekruide Friete

 

 

SATTÉE  (van Verkes-Haas)   20,50

‘n Paorsie van 3 sjtekskes mit ouch weer de gemingde sjlaaj en ouch dé “Faubourg-friete

 

En danne … oos meís bekinde gerech !!!

 

 

Omdet väöl miense döks “twiefel(d)e” tösse oos “Röbbe” en “Sattée”, ó:nsjting oojt

dé kombienasiej” die is gewaore toet oos meís- en wiet-bekinde gerech …

 

dé  “ TWIEFEL~MIKS ”   22,75

‘n  ½ Sjpaer-Röb  én  2 sjtekskes  Sattée  mit weer alles d’r op en d’r aan.

 

Me kan ouch biej- of nao-besjtelle wie me wilt :

 

‘n ½ Röb  taege  9,00   óf   ‘n Gánse Röb  taege  18,00

en  sjtekskes Sattée  taege  5,00  pér sjtök

Troewes terwiel se dees kaart leus , kin se alvas get “nasje” :


’n Sjäölke  OLIEVE-miks  (‘ne miks van allerhanje Olieve)  6,00

Bôtter - Mik  (Broene- en Witte Mik mit dé Faubourg’se Kruuje-Bôtter) 5,75

Sjpaanse Mik (Broen en Wit mit hoes-gemaakte Tappenaaj van Temate en Olieve) 5,75

Mik - Miks  (’n Kombienasiej van de 2 veurgaonde saorte) 6,75

‘n lekkere gegrilde MAÏS-KOLF op Kruuje-Bôtter   5,50

 

Al méér as 20 jaor in de sjoon Remunjse Veursjtad !

 

 

   

Get  te  “ NASJE ” …  veur de  1ste  HONGER

 

KAAJE-  en  WERME  VEUR - GERECHTE  … “ as  VÉÚR - AAF ”

Karpatsjo  (van heerlik malse Ziej-Lenj mit tradiesjonele à-la-Faubourg garnietuur) 13,75

Gernale “in ’n sjäölke” (5) (“Scampi’s” mit sjtert in “óós” Kruuje-Aoliej/-Bôtter) 16,00

Kwekkerte - Batse (5)  (gekruujd en gebakke …mit ‘n Knoeflouk-Roum-saus)  15,25

Geite - Keeskes (3) (ingedreijd in Ghanda-Sjonk op ’n bedje van sjlaaj)  14,25

 

 

Lekkere  “SUUPKES”  volges  AAJERWETSE  RESEPTE

 

Bäök - soep  (Ooje-soep “Medieterraan” mit Sjpekskes , Mik en Kees d’r in)  7,30

RoojSoep  (van Sjroet (ouch d’r in) en mit Taugé , Temate-purée en Kruuje) 7,80

Limburgse  Mósterd - soep  (Suupke “à-la-Bien”, al dan neet mit “Chorizo” in)  7,30

 

 

HOOF - GERECHTE  “ VLEIS ”  van oze  “BRAOBANTJSE”  SJLEGTER

 

Bieflap (‘ne malse gegrilde Kogel-Bief van klasse Hollanse Rinjer) 22,00

Vleis - miks (‘ne “Miks-Grill”van 3 fielée’s , tw. Rindj , Verke en Sjroet) 20,50

Vlaamse  Sjtoof (good gegaard Rindjs-Vleis , aafgeblös mit Belsj Donker-Beer) 20,50

Mini - Beinhemkes  (2 hemkes van ’n Sjpeen-Verkske mit Limburgse Mosterd-saus) 21,25

Sjnietsel (‘ne gepanneerde Verkes-Sjnietsel op zien “Wieners” , dus zonger saus) 18,00

Lams - sjpieze (2) (sjpieze mit malse Lamsbout , Grieks-gekruujd en mit Tzaziki) 23,00

Indies  Kuuke  (“Hoon-fielée mit Pienda-saus” , taege-henger van de Verkes) 20,50

Hoon  “ à-la-Zingara ”  (gemarrieneerde Hoon-fielée mit Sieguiner-saus) 20,00

 

 

SUISKES  en  GARNIETUUR  as  KEUS  biej  BIEFLAP , VLEIS-MIKS  en  SJNIETSEL

SAUZE  :   PAEPER  ~  ROJEWIEN  ~  SIEGUINER  ~  SJAMPINJONG-ROUM   1,50

ANGERS  :   KRUUJE-BÔTTER 2,00 ~  GEBAKKE SJAMPINJONGS   2,50

 

 

Veur  MIENSE  die  meer  van  “ WATER - BEESTER ”  haaje

Victoria Baars  (mit antiboise, gebakke in óós kruuje-bótter)  23,25

Pasta Scampi  (Sjpagettie mit Gernale in ein Pernod-suiske )  23,25

 

 

“ KNIENS - VOOR ”  mit  LEKKERNEIJE  ,  ofwaal  “ MAOLTIED - SJLAAJE ”

Roer~sjlaaj  (kaaje maoltied-sjlaaj mit Tonien , Gernale en Ansjovès)  21,75

Hoonder~sjlaaj  (maoltied-sjlaaj mit sjtökke gemarrieneerde Hoon-fielée)  19,75

Gernale~sjlaaj  (maoltied-sjlaaj mit 7 in Knoef-bôtter gebakke “Sjkampie-lîefkes”)  23,25

 

 

Veur  MIENSE  die  “ VLEIS - NOCH - VÈS ”  wille  aete  

Pasta Pesto  (Sjpagettie mit pesto, knoeflook, Rukola, Temate)  18,00

Vega-Sjlaaj  (verse gemingde Sjlaaj mit Gegrilde groente, Olieve, Fêta) 19,00