Aet-keus

Geleve néét van déés kaart te keze veur grotere gezelsjappe (v.a. 10 p.) !  Daoveur waert nao rizzervering 'n sjpesjale "keuze-lies" gesjtuurd.

 

Én veur 't (tiedelik) "aafhaole" sjteit

de beperkte kaart op FaceBook

via "Peter Huijskens" (gedeild) !

 

 

Me kan nog invoudig- én get appaart mer betaalbaar aete, "sjreef Tante Bet ins". Veer sjinke daobiej 'n verzörg drenkske en dreije oppe tied 'n lekker meziekske.

  

  

Get om veuraaf te naeme:

Olieve-miks    € 4,25 / € 6,25
'ne miks van Olieve, Paeperkes en Knoeftene ; 'n kleine- of 'n grote paorsie

Maïs-Kölfke    € 3,95
langsaam gegrild en ingesjtreke mit Lan's vermaarde kruujebotter

 

Oos sjpesjalieteite:


Veer servere noe alweer méér dan 12 jaor "Röbbe" en "Sattée" mit väöl suukses! Door 'n gooj kwallieteit vleis, grilkuns op lavasjtein en tóp-siejkret resepte oet 't wieje Indonezieje veur de marrienajes en sauze en last-bat-not-liest de leefde veur 't sjone vak... kínt me os toet in de wieje omtrek, jao zélfs toet in dieverze boetelenj!

Verkes-Röbbe (van Verkes netuurlik)    € 18,25
'n "Sjpaer-Rip" mit gemingde sjlaaj en oos bekinde "gekruujde Sjteek-Hous-friete".

As dit neet genog is, kanne Röbbe waere naobesjteld veur € 11,50 pér Röb!

Sattée (van Verkes-Haas)    € 15,95
'n paorsie van 3 sjtekskes mit ouch weer de gemingde sjlaaj en de "Faubourg-friete". Eéder sjtekske waat me meer wilt kos € 2,95 meer!

Twiefel-Miks    € 18,50
Oos bekinde tópgerech. Omdet väöl luuj in 't verleje "twiefelde" tösse "Röbbe" en "Sattée", ontsjtong 'n "kombienasiej" waat is oetgegreujd toet oos "meís-verkochte gerech": 'n 1/2 Röb en 2 sjtekskes Sattée mit weer alles d'r op en d'r aan.

Ouch híej kan me weer naobesjtelle wiej me wiltj:
1/2 Röb    € 5,75
'n Ganse Röb    € 11,50
Sattée pér sjtekske    € 2,95

"Get te nasje" om de 1e honger te sjtille:


Knöppele-mik    € 3,75 (per mendje)
Sjtek-Mik vers gebakke mit Kruujebotter

Sjpaanse Mik    € 3,95 (per mendje)
Sjtek-Mik mit Tappenaaj van Temate en Olieve

Mik-Miks    € 4,25 (per mendje)
'n kombienasiej van de veurgaonde 2


Kaje- en werme veurgerechte óf geweun get "veur de kleine honger":


Roer-Sjlaaj    € 9,75
zo wie "Salade Nieswaas" mit Tonien, Gernale en Ansjoves

Karpatsjo    € 11,75
dun gesjneje "Wagyu" (Japans Rund) op tradiesjonele wies geserveerd

Gernale (5) oet de aove    € 12,75
oos bekinde "Sjampie-sjterte" in Lan's Kruujebotter

Kwekkerte-batse (5)    € 12,95
heerlik zaach gebakke betskes in Knoefloukroumsaus

Geite-Keeskes op sjlaaj   € 11,50
gewikkeldj in Ghanda-Sjonk en ff om-en-om gebakke


Lekkere Soepe volges ajerwetse resepte:


Bäök-soep    € 5,50
Oojesoep wie in Ietalieje, mit Mik en Kees d'r inne

Rooj Soep    € 5,95
lich pittig en lekker, "van Sjaak", mit Sjroet en Taugé


Vleisgerechte van oze Braobantjse "Huijs"-sjlegter:


Bieflap    € 17,75
'ne goje gegrilde Kogelbief van sjoon Hollanse runjere

Vleis-miks    € 16,95
'ne "miksgril" van 3 lepkes, tw. Rundj, Verke en Sjroet

Mini-Beinhemkes    € 20,75
2 hemkes van 'n Wildj Verke op Limburgse Mosterdsaus

 

Lams-sjpieze (2)    € 19,75
sjtökskes malse Lamsbout op zien Grieks mit "Tzatziki"

Vlaams Sjtoof-pötje     € 15,25

langsaam gegaard Rindjsvleis mit ingrediejente , aafgeblus mit Belsj Donker-Beer

 

Sieguiner-Hoon    € 15,50
2 gemarrieneerde Hoon-fielées mit Sieguinersaus

Indies Kuuke    € 15,25
De taege-hanger van oze VerkesHaas-Sattée ... mer dan van "Hoon-Fielée"

Oosteriekse Sjnietsel    € 14,25
ivt. mit 'n suiske nao eige keus

Gaef biej "vleisgerechte" estebleef aan "wíe" me det gegrild wilt höbbe en (wo níeks biej sjteit) welk suiske of garnietuur d'r biej gewins waert , taege 'n klein vergoojing.

Sauze: paeper - rojewien - sieguiner - sjampinjongroum
Euv. meugelikheje: kruujebotter - gebakke sjampinjongs en/of gebakke ooje
(Veur déés "garnieture" waere get ekstra prieskes beraekend)

  

  

Veur miense die meer van "waterbeeste" haje:


Tong-flanke    € 18,95
zeetong-fieléekes, zaach gebakke in Lan's Kruujebotter

Vès-sjtek    € 19,25
sjpies van Zalm en Kabbeljouw mit 'n roumig Vès-suiske

Tieger-Gernale   € 19,95
lief-gepelde Gamba's (5) in Oosterse saus mít héél väöl Knoeflouk

  

  

En lekker fris en lich: "kniensvoor" mit get lekkers:


Roer-sjlaaj    € 13,95
kaje maoltied-sjlaaj mit Tonien, Gernale, Ansjovès en Kokteelsaus

Hoonder-sjlaaj    € 15,95
maoltied-sjlaaj mit gebakke sjtökskes gekruujde Hoonder-fielée

Gernale-sjlaaj    € 19,75
maoltied-sjlaaj mit 7 in Kruujebotter gebakke "Sjkampie-sjterte"

Veur miense die noch vleis noch ves (wille) aete:

 

Faubourg-Sjlaaj   € 14,50

'n rejaal verse gemingde sjlaaj aangevöld mit gegrilde Paprika , gebakke Sjampinjongs ,

Fêta , Olieve en gekruujde Faubourg-Friete

 

Nao-gerechte

 

'n Bleik Vrouwmes   € 4,95

Vanieje-ies mit werme Sjoekelaat-saus en Sjlaagroum ... ofwaal : "Dame Blanche"

 

Kraem Brulée   € 6,75

't lekkere (lauw-werme) Custard-boddingske mit gebranjde Sokker op

 

Ies mit werm Keerse en Sjlaagroum   € 5,95

Zowiej 't al gesjreve sjteit ...

 

Faubourg-Koffie     € 7,25

'n Eíge broewsel van 2 maote Likeure (Frangelico & Bailey's) , 'n sjeut Calvados , 'n bölke

Roum-ies , aangevöld mit Koffie en Sjlaagroum in eín koffieglaas mit 'n Choco-Truffelke

 

... en netuurlik de meis oeteinloupende Koffie's mit drenkskes nao eige wins ín of biej !