Oos dranke

Kwa dranke servere veer volges ajerwets resep de meiste bekinde dranke wie ...

BRAND beer , van 't vaat.

Ouch oet de kraan kump "Brand UP" en 's-zomers "Wittekerke Witbeer".

Tiedes sezoene tappe veer nog "Brand Lente-Bock" (veurjaor) en "Brand Döbbel-Bock" (naojaor).

Oppe fles höbbe veer nog 'n aantal beere , frisdranke en góój "Huijs"-Wiene.

M.b.t. KOFFIE meine veer de neudige teskes ouch tegooj te verzörge nao de gas toe ?!

Besjlis det mer zélf as geer binnekort ins komp geniete biej os.

Bíej die koffie's of lós daovan höbbe veer nog 'n assortiment Konjak's , Liekeure en angers.